Marki naszych klientów są na różnym etapie rozwoju globalnego i przygotowania do wprowadzenia na tak wymagający i konkurencyjny rynek jakim jest Polska. Pomagamy w usystematyzowaniu wiedzy, potrzeb oraz zakresu prac jaki marka musi wykonać przed wejściem na rynek, wspólnie określamy cele, budżety, dobór narzędzi, a następnie wdrażamy plan zgodnie z ustaloną strategią.

Oferujemy audyt, usługi konsultacyjne, projektowe lub długoterminową prace z marką. Ofertę dopasowujemy indywidualnie do potrzeb oraz możliwości inwestycyjnych. Nasi Klienci cenią nas za elastyczność, kreatywność oraz doskonałą znajomość polskiego rynku kosmetycznego. Wiedza i doświadczenie naszych ekspertów pozwala na personalizację rozwiązań, które mogą być zarówno doraźne jak i długofalowe.

W ramach prac nad marką możemy wyszczególnić kilka głównych obszarów:

PRZYGOTOWANIE MARKI I OFERTY SMARKETINGOWEJ

Audyt smarketingowy

Określenie pozycji startowej marki pod względem potencjału handlowego i konkurencyjnego oraz dookreślenie jej celów. Audyt obejmuje przeprowadzenie analizy rynkowej, SWOT i określenie kierunków strategicznego budowania marki oraz dalszych kroków, dopasowania punktów sprzedaży celem przygotowania konkurencyjnej oferty handlowej.

Strategia smarketingowa

Adaptacja międzynarodowej strategii marki do warunków polskiego rynku. Określenie grupy docelowej wraz z jej insightami, najważniejszych przewag konkurencyjnych marki i kluczowych touch pointów. Strategia uwzględnia szczegółowy plan wprowadzenia marki na rynek.

Plany i budżetowanie smarketingowe

Nieodłączną częścią strategii jest jej plan wdrożenia. Rozpisany krok po kroku, narzędzie po narzędziu wraz ze szczegółowym budżetem i planem wdrożenia. Plan marketingowy ustalany jest wraz z planem sprzedaży, aby zagwarantować marce bezpieczny start, ograniczając zagrożenia przeinwestowania na rynku, czy danym kanale sprzedaży.

Kompleksowa oferta smarketingowa

Wszystkie powyższe elementy składają się na ofertę handlową, która musi zostać zaprezentowana w przemyślany, atrakcyjny sposób z uwzględnieniem faktycznych przewag konkurencyjnych oraz potrzeb wybranych punktów sprzedaży.

Negocjacje i kontraktowanie

Ostatnia, ale niezwykle ważna część zamykająca proces ofertowania marki do wybranych punktów sprzedaży. Wymaga znajomości rynku, oferty i wyróżników marki oraz dogłębnej znajomości konkurencji i oczekiwań punktu sprzedaży. Negocjacje i późniejszy kontrakt domykają proces wprowadzenia marki na polski rynek.

PLANOWANIE, WDROŻENIE I CONTENT MARKETING

Marketing strategiczny

Strategia to szczegółowy plan działań obejmujący pomysł na markę z rozpisanym planem komunikacji, promocji i rozwoju. Pozwala on marce rosnąć, podnosić lojalność konsumenta i angażować nowych.

Content marketing

Content marketing to informacja o marce i produkcie, wiedza oraz jej prezentacja w ciekawy i angażujący sposób. Jest to jeden z najistotniejszych punktów w dobie digitalizacji. Konsumenci poszukują informacji o marce, a naszym zadaniem jest je dostarczyć we właściwej, lekkiej i zrozumiałej dla konsumenta formie.

Digital marketing

W ramach strategii i planowania, określamy narzędzia jakie zostaną stworzone dla marki po decyzji o jej wprowadzeniu na polski rynek. Naszym zadaniem jest stworzenie komunikacji, która będzie strategicznie spójna i swoim charakterem wyróżni markę na rynku.

Trade marketing

W zależności od kategorii kosmetycznej, ustaleń dotyczących prezentacji marki w zakontraktowanym punkcie sprzedaży, opracujemy dedykowaną ekspozycję, która pomoże w wyróżnieniu marki na tle konkurencji oraz podkreśli jej przewagi konkurencyjne.

Zarządzanie wiedzą

Właściwą rekomendację produktów zapewni odpowiednie przygotowanie marki w punkcie sprzedaży, szkolenie, e-learning, czy inne narzędzia podnoszące wiedzę i chęć edukacji personelu i rekomendacji produktów marki w punkcie sprzedaży.

PROMOCJA, OPTYMALIZACJA I ROZWÓJ

Opieka handlowo – marketingowa

Dynamika i konkurencyjność rynku, jak i nowe możliwości rozwoju wymagają stałej optymalizacji działań smarketingowych. Wprowadzenie marki na rynek dopiero rozpoczyna proces pracy z marką. Opieka obejmuje stały monitoring konkurencji, raportowanie i analizę sprzedaży, celem optymalizacji oferty asortymentowej, polityki cenowej, promocyjnej i strategii komunikacji marki. Ten etap prowadzony jest w stałym kontakcie z dostawcą marki, wybranymi punktami sprzedaży oraz zespołem smarketingowym.

Event’s marketing

Rynek oferuje szereg eventów o charakterze profesjonalnym, konsumenckim i blogerskim w których marka może wziąć udział lub zorganizować własne. Dobór spotkań i ich charakter ustalamy w zależności od obranej strategii, bądź jej późniejszej optymalizacji.

Blogers’ & influencers’ marketing

Nowe media, nowe kanały komunikacyjne o wysokiej dynamice zmian. W dobie digitalizacji must have dla każdej z marek. Ważne, aby medium takie wykorzystywać w sposób mądry, odpowiedzialny, wiarygodny i efektywny dla marki.

Kampanie reklamowe / digital / PR

Punkt ten realizujemy w zależności od budżetów jakimi dysponuje marka bądź wypracowanych środków ze sprzedaży na polskim rynku. Kampanie są prowadzone w ramach zespołu smarketingowego w połączeniu z punktem sprzedaży, aby zapewnić jak największą efektywność dobranych narzędzi reklamowych.